Bác sĩ Chuyên gia, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

THS.BS

Khổng Tiến Bình

Trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô Hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Nội - Tim mạch.

Quá trình đào tạo:

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Đào tạo siêu âm tim nâng cao tại Viện tim thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2017: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội 

Năm 2018: Đào tạo siêu âm tim nâng cao tại Singapore.

Năm 2021: Can thiệp tim mạch cơ bản, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn tại viện Tim Mạch Quốc Gia

Thế mạnh chuyên môn:

Nội Tim Mạch

Siêu âm tim (đặc biệt siêu âm tim bẩm sinh, siêu âm tim thai và siêu âm tim trong ghép tim và ghép phổi)

Bệnh lý rối loạn nhịp và can thiệp nhịp