Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

THS.BS.

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Nội Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội tim mạch

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Siêu âm tim