Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà...

Phạm Đức Hiếu

Phó trưởng Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng khoa Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu   Quá...

Tạ Hồng Nhung

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội Thần kinh   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Thần kinh   Quá trình đào...

Đồng Ngọc Minh

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức   Quá trình đào...

Dương Minh Đức

Điều dưỡng trưởng

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng có mở khí quản