Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Trưởng Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu...

Đỗ Mai Lâm

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá...

Phạm Hoàng Hà

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng đào tạo,Trung tâm đào tạo - Chỉ...

Tống Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Vũ Đức Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Phạm Hiếu Tâm

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Quách Văn Kiên

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Nguyễn Xuân Hòa

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...