Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Dương Minh Đức

Điều dưỡng trưởng

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng có mở khí quản

Nguyễn Ngọc Thực

Điều dưỡng trưởng khu vực

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 2014 - 2015: Phương pháp liền sẹo tự nhiên. Năm 2015 - 2016: Thủ nghiệm lâm sàng...

Khang Thị Diên

QUYỀN Điều dưỡng trưởng HSTC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá hiệu quả của miếng dán sát khuẩn Biopatch trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn catheter...

Vũ Phi Long

Điều dưỡng trưởng khu vực

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Năm 2013: Đánh giá thực trạng an toàn vận chuyển người bệnh tai khoa Khám bệnh.

Trương Văn Kiều

Điều dưỡng trưởng khu vực

  Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá kết quả điều trị gãy 1/3 dưới hai xương cẳngchân bằng phương pháp đóng đinh sign kéo...