Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

THS.BS

Trần Ngọc Vân

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Răng hàm mặt

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Matxcova.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật hàm mặt

Chuyên ngành răng hàm mặt