Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

THS. BS.

Vũ Văn Hà

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiết niệu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1995: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội. 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiết niệu.