Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

BS

Nguyễn Thành Vinh

Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại chấn thương chỉnh hình

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình