Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

Đội ngũ chuyên gia

Khổng Tiến Bình

Trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô Hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên...

Lê Nhật Tiên

Phó Trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Thị Vân Anh

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Phạm Quốc Trịnh

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên...

Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sỹ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội - Nhi Tim mạch Quá trình...

Nguyễn Tùng Sơn

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Nội Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Trần Hữu Nghị

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội, Can thiệp Tim mạch -...

Vũ Văn Thời

Bác sĩ khoa Nội, Can thiệp Tim mạch Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội, Can thiệp Tim mạch Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trần Đăng Thanh

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp

Chuyên ngành:  Điều dưỡng Quá trình đào tạo: Năm 2003: Tốt  nghiệp cử nhân Cao đẳng điều dưỡng - Đại học điều dưỡng Nam...