Đội ngũ chuyên gia

Võ Quốc Hưng

Trưởng Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá...

Vũ Văn Khoa

Phó Trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: - Phó trưởng khoa khám xương và điều trị ngoại trú, BV hữu nghị Việt Đức - Phẫu thuật viên Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh...

Dương Đình Toàn

Phó Trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường...

Phan Văn Hậu

Bác sĩ Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Văn Hiệu

Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức   Quá...

Nguyễn Văn Nam

Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Thành Vinh

Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh...

Vũ Mạnh Toàn

Bác sĩ Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương - Chỉnh...

Nguyễn Trọng Tài

Bác sĩ Khoa Điều trị và khám xương ngoại trú

Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh...

Nguyễn Dương Nhật Thi

Bác sĩ Khoa Điều trị và khám xương ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...