Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

BS

Nguyễn Văn Hiệu

Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Bác sĩ chuyên khoa định hướng Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức.