Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-04 15:29:46

    1.Tên khoa: Khám xương và điều trị ngoại trú (ORTHOPAEDIC AND OUTPATIENT CLINIC)    2. Liên hệ:                 Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà C2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                      ...