Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Sỹ Lánh

Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng Bộ môn Y Pháp, Trường Đại học Y Hà Nội. Giám định...

Hồ Đức Thưởng

Phó trưởng Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Giám định viên Pháp Y của Bộ Y tế.   Chuyên ngành: Giải...

Nguyễn Quốc Đạt

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh   Quá trình đào tạo: Năm...

Trần Thu Huyền

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt...

Nguyễn Tùng Ngọc

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt...

Trần Duy Thanh

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh Quá trình đào tạo: Năm 2013: Tốt...

Nông Bích Hồng

Bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh, tế bào bệnh học.   Quá...

Hà Xuân Hợp

KTV trưởng Khoa giải phẫu bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công của lãnh đạo khoa như các đề tài...