Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Giải phẫu bệnh

Ths.

Hà Xuân Hợp

KTV trưởng Khoa giải phẫu bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công của lãnh đạo khoa như các đề tài về ghép thực nghiệm, ghép tạng, xây dựng quy trình xét nghiệm giải phẫu bệnh ngoại khoa của các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc...