Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:32:05

      1. Tên khoa: Giải phẫu bệnh, Tế bào học và Pháp y (Anatomic Pathology, Cytological Pathology and Forensic Medicine).   2. Liên hệ:                  Địa chỉ:  Nhà B8 - Bệnh viện Hữu nghị Việt...