Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Giải phẫu bệnh

Ths.Bs

Trần Thu Huyền

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Giải phẫu bệnh Trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2018: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Giải phẫu bệnh Trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán tế bào học, bệnh học hệ sinh dục nữ, tuyến vú, tuyến giáp