Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Xuân Vinh

Điều dưỡng trưởng TT PT Tim mạch và Lồng ngực; Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia đã công bố: TT Tên đề tài nghiên cứu/...

Khang Thị Diên

Điều dưỡng trưởng HSTC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá hiệu quả của miếng dán sát khuẩn Biopatch trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn catheter...

Phí Thị Mai Chi

Điều dưỡng trưởng Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại khoa. Thực trạng rửa tay của nhân viên y...

Dương Minh Đức

Điều dưỡng trưởng

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng có mở khí quản

Vũ Phi Long

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Năm 2013: Đánh giá thực trạng an toàn vận chuyển người bệnh tai khoa Khám bệnh.

Trương Văn Kiều

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh

  Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá kết quả điều trị gãy 1/3 dưới hai xương cẳngchân bằng phương pháp đóng đinh sign kéo...