Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

TS .BS

Nguyễn Đức Anh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Thần kinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn sâu:

Phẫu thuật Nội soi.

Phẫu thuật nền sọ.

Phẫu thuật thần kinh chức năng.

Phẫu thuật u não.