Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

THS.BS

Phí Thị Hoa

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Gây mê 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hải Phòng.

Năm 2012: Tốt nghiệp chuyên ngành định hướng Gây mê hồi sức trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê và hồi sức ngoại khoa