Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

THS.BS

Tạ Thị Ánh Ngọc

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê