Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Tống Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Nguyễn Văn Hiệu

Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức   Quá...

Phan Tuấn Hiếu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp...

Đặng Thị Hòa

Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: Năm 2010: Tốt...

Nguyễn Duy Hùng

Bác sĩ TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh. Quá trình đào...

Đinh Thế Hưng

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Đồng Thị Hương

Bác sĩ khoa PT Gan mật

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Trần Thu Huyền

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt...

Ngô Thị Huyền

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Trung Kiên

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại – Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Tạ Văn Lâm

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Ngô Thị Linh

Bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Dinh dưỡng   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt...

Nguyễn Văn Linh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu   Quá trình đào...

Nguyễn Duy Linh

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Nguyễn Thành Luân

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình...

Nguyễn Hoàng Minh

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Răng hàm...

Võ Văn Minh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu,   Quá trình...

Nguyễn Văn Nam

Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...