Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

ThS.Bs

Đào Xuân Hải

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2013: Tốt nghiệp đại học.

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh.

Năm 2018: Khóa học can thiệp mạch thần kinh tại Nhật Bản.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Điện quang can thiệp.