Đội ngũ chuyên gia của khoa

Trần Bình Giang

Giám Đốc bệnh viện, Giám Đốc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Giám đốc TT PT Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội...

Lê Việt Khánh

Phó trưởng khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Phòng Đào tạo, Trung tâm đào tạo và...

Phạm Hoàng Hà

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng đào tạo,Trung tâm đào tạo - Chỉ...

Lê Văn Nam

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ Khoa PT Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ,...