Đội ngũ chuyên gia của khoa

Trần Bình Giang

Giám Đốc bệnh viện, GĐ TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Giám đốc TT PT Nội soi

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã hoàn thành 04 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài khoa học cơ bản, 01 đề tài nghiên cứu khoa học...

Nguyễn Đức Tiến

Phó Giám đốc TT Đào tạo và CĐT; Trưởng phòng Đào tạo; Phó Giám đốc TT PT Nội soi; Quyền trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Bụng; Quyền trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau:        Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ...

Hoàng Long

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Tiết niệu

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã có 100 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước và tham gia một số đề...

Lê Việt Khánh

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ở bụng. Đề tài cấp Nhà nước năm 2014. Thư ký đề...

Nguyễn Văn Đừng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Chủ đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện HN Việt Đức...