Đội ngũ chuyên gia của khoa

Lê Tư Hoàng

Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị...