Đội ngũ chuyên gia của khoa

Đỗ Trường Thành

Trưởng khoa phẫu thuật Tiết niệu

  Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu  lấy và ghép thận từ  người cho chết não. Nghiên cứu phương pháp tận tận điều trị...

Hoàng Long

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Tiết niệu

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã có 100 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước và tham gia một số đề...

Đỗ Ngọc Sơn

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Công trình Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cấp cứu bệnh nhân vỡ xương chậu - đứt niệu đạo sau. Đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu...

Vũ Nguyễn Khải Ca

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu khoa học: Ghép thận từ người cho chết não ( tham gia đề tài cấp nhà nước). Nghiên cứu tán sỏi ngoài cơ thể...

Vũ Văn Hà

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu khoa học: Phẫu thuật điều trị sỏi thận. Phẫu thuật nội soi điều trị và tuyến thượng thận. Phẫu thuật nội...

Nguyễn Đức Minh

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu khoa học: Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị hẹp do sỏi. GIÁ TRỊ CỦA CLVT dạ dày trong chẩn đoán và kết...