Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

BS.

Nguyễn Đạo Uyên

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiết niệu 

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú.

 

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiết niệu.