Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Ths

Dương Văn Tiến

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiết niệu