Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

ĐD.

Nguyễn Thị Thúy Huyền

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Tiết niệu