Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Trường Thành

Trưởng Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá trình...

Hoàng Long

Phó trưởng Khoa PT Tiết niệu, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu...

Đỗ Ngọc Sơn

Phó Trưởng Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ban Chấp hành Hội Tiết niệu thận học khu vực phía...

Nguyễn Đức Minh

Phó trưởng Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá...

Phạm Xuân Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện HN Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu   Quá trình đào...

Nguyễn Đức Linh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2017...

Nguyễn Văn Linh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu   Quá trình đào...

Lê Văn Long

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu Quá trình đào tạo: Năm...

Võ Văn Minh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu,   Quá trình...

Dương Văn Tiến

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt...

Lương Thanh Tú

Bác sĩ khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Năm 2019: Đào tạo liên tục tại Bệnh viện...

Nguyễn Đạo Uyên

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu    Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú.   Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu...

Vũ Văn Hà

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá trình...

Chu Văn Lâm

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá trình...

Lê Học Đăng

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá trình...

Nguyễn Huy Hoàng

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết Niệu.   Quá trình...

Ngô Đậu Quyền

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu   Quá trình đào...