Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Hoàng Long

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống

Công trình Nghiên cứu khoa học:  Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước đã được nghiệm thu. Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước...

Lưu Quang Thuỳ

PHÓ gIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu một số kỹ thuật tiên tiến trong điều trị CTSN và CS ở Việt Nam, bảo vệ năm...

Hoàng Giang

Phó trưởng Khoa

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 2011: nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại BVVĐ. 2015: Tạp chí y học thực...

Nguyễn Mạnh Tưởng

Phó trưởng khoa

Công trình Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hiệu quả chống đông của Heparin trong lọc máu lien tục tại khoa điều trị tích cực bệnh...

Trần Hoàng Tùng

Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình II

Công trình Nghiên cứu khoa học:  Nghiên cứu úng dụng phẫu thuật nội soi điều trị đứt DCT  tại Bệnh viện HN Việt Đức.  Nghiên cứu...

Vũ Trung Trực

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo Hình - Thẩm mỹ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: - Tham gia các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở - Tác giả và đồng tác giả của hàng trăm...

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Trên 20 công trình nghiên cứu đã được báo cáo. Tham gia chủ nhiệm đề tài nhánh công trình nghiên...

Đào Văn Giang

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đào Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bắc Hùng: “vi phẫu thuật trồng lại bàn, ngón tay đứt rời...

Chu Văn Long

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Thực trạng giao tiếp ứng xử của cán bộ Y tế  với người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện...

Phạm Gia Anh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Phó trưởng khoa Ung bướu

Công trình nghiên cứu khoa học: Ung thư ống tiêu hóa không thuộc biểu mô.

Đỗ Trọng Khiếu

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị nong hẹp miệng nối thực quản...

Nguyễn Đình Hòa

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội; Khoa Phẫu thuật Cột sống

Công trình Nghiên cứu khoa học Thư ký đề tài cấp nhà nước: “Ứng dụng ghép Tế bào gốc tủy xương trong điều trị chấn thương cột...