Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Thị Kim Liên

Trưởng khoa Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà...

Đinh Ngọc Anh

Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng   Quá trình...

Trần Thái Hùng

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...

Trần Ngọc Hùng

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Giảng viên Trường Cao Đẳng Y tế và thiết bị Việt...

Lê Thị Mai

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...

Phạm Đình Phương

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...

Bùi Duy Hiếu

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng Viên Trường Cao Đẳng Y tế và thiết bị Việt...

Hà Thuận

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...