Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phục hồi Chức năng

CN.

Nguyễn Văn Duẩn

KTV TRƯỞNG KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC