Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phục hồi Chức năng

BS

Phạm Đình Phương

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phục hồi chức năng.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

 

Chuyên ngành Phục hồi chức năng nội- ngoại-nhi