Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 14:21:32

    1. Tên khoa : Phục Hồi Chức Năng ( Rehabilitation Department).   2. Liên hệ:                  Địa Chỉ: Tầng 1 – tòa nhà B1- Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức                  Phòng khám chuyên khoa: ...