Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Duy Tuyển

Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh - Sọ...

Lê Hồng Nhân

Cố vấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh II,...

Nguyễn Quang Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh Quá trình đào...

Phạm Huy Hoàng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật thần kinh   Quá trình...

Nguyễn Hoàng Sơn

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Việt Thắng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật thần kinh   Quá trình...

Nguyễn Đức Đông

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Vũ Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh   Quá trình đào...

Đoàn Quang Dũng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh    Quá trình...

Nguyễn Đức Anh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Trần Sơn Tùng

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Lê Văn Bằng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa    Quá trình đào...

Phạm Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội.   Chuyên...