Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

TS. BS

Nguyễn Duy Tuyển

Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Thần kinh - Sọ não.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1999: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2005: Tốt nghiệp FFI tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2009: Tốt nghiệp FFI tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2018: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Thần kinh chức năng.

U não nền sọ.