Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Ths.

Hoàng Thị Hoa

Điều dưỡng trưởng TT PT Thần kinh; Điều dưỡng trưởng Khoa PT Thần kinh II