Đội ngũ chuyên gia

Đồng Văn Hệ

Phó Giám đốc bệnh viện; Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh ASEAN Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành Hội Phẫu...

Dương Đại Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học; Phó trưởng Khoa PT Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện...

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại - Phẫu thuật Thần...

Phạm Tuấn Dũng

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Chu Thành Hưng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Nguyễn Thành Nam

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Đồng Văn Sơn

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Lê Phùng Thành

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Nguyễn Mạnh Tiến

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Đoàn Xuân Trường

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ung bướu Thần kinh, Nội Thần...

Trần Đạt

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa - Phẫu thuật Thần...

Nguyễn Đức Hiệp

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh.   Quá trình...

Bùi Huy Mạnh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.     Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh sọ não - Cột...

Văn Đức Hạnh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh    Quá trình đào...

Lê Anh Tuấn

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh - Cột...

Trần Đình Văn

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Phạm Hoàng Anh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...