Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 11:35:30

    1. Tên khoa: Phẫu thuật Thần kinh I (Departement of Neurosurgery I)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà B1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                                 Phòng...