Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Ths.

Nguyễn Thị Ngân

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Thần kinh I