Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Ths. BS

Nguyễn Đức Hiệp

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Thần kinh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1996: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện.

Năm 2001: Tốt nghiệp nội trú Bệnh viện Pitié - Salpêtrière, Paris Pháp .

Năm 2002: Tốt nghiệp nội trú Bệnh viện Beaujon, Paris Pháp.

Năm 2004: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Paris XI. 

Năm 2003: Chứng chỉ đào tạo nghiên cứu khoa học Bộ Y tế Pháp.

Năm 2012: Chứng chỉ đào tạo vi phẫu và quản lý bệnh viện Bắc Kinh.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Thần kinh