Hồi sức tích cực II

Đội ngũ chuyên gia

Lưu Quang Thuỳ

Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện...

Trịnh Văn Đồng

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích...

Nguyễn Việt Minh

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức ngoại...

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp bác sĩ...

Nguyễn Hải Hà Trang

Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Gây mê hồi sức Quá trình đào...

Khang Thị Diên

Điều dưỡng trưởng HSTC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá hiệu quả của miếng dán sát khuẩn Biopatch trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn catheter...