Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực II

CNĐD.

Khang Thị Diên

Điều dưỡng trưởng HSTC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá hiệu quả của miếng dán sát khuẩn Biopatch trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn catheter TMTW.

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến ghi chép phiếu tiếp nhận người bệnh của điều dưỡng tại phòng Hồi sức tích cực – BV Hữu nghị Việt Đức.