Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực II

PGS. TS

Trịnh Văn Đồng

Cố vấn

Chức vụ:

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội. 

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1986: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. 

Năm 1989: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội.

Năm 1993: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Cộng hòa Pháp.

Năm 1997: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Đại học Y Hà Nội. 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Hồi sức tích cực bệnh nhân nặng ngoại khoa : Chấn thương sọ não, Đa chấn thương, Nhiễm khuẩn nặng

Gây mê chuyên sâu