Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Thanh Vân

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh   Quá trình đào...

Nguyễn Tùng Sơn

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Nội Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Đỗ Xuân Trường

Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm 2012:...

Nông Bích Hồng

Bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh, tế bào bệnh học.   Quá...

Ngô Đậu Quyền

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu   Quá trình đào...

Nguyễn Mộc Sơn

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Đắc Thao

Bác sĩ TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh...

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Vũ Trường Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại - Chấn thương chỉnh hình.   Quá...

Đỗ Việt Anh

Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Bác sĩ tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình...

Từ Duy Linh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Phạm Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội.   Chuyên...

Trần Hữu Nghị

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội, Can thiệp Tim mạch -...

Vũ Văn Thời

Bác sĩ khoa Nội, Can thiệp Tim mạch Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội, Can thiệp Tim mạch Tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Dương Nhật Thi

Bác sĩ Khoa Điều trị và khám xương ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Phạm Phương Anh

Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: 2015: Tốt nghiệp...

Tào Minh Châu

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Lê Văn Nam

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm...