Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

THS.BS

Nguyễn Mậu Định

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch