Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

THS.BS

Nông Thanh Trà

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014 : Bảo vệ luận văn Thạc sỹ gây mê hồi sức tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Gây mê, hồi sức ngoại khoa.