Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

THS.BS

Trần Thanh Nhàn

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: 

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Gây mê hồi sức trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức