Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Mạnh Khánh

Trưởng Khoa PT Chi trên và Y học thể thao; Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Viện trưởng, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu...