Đội ngũ chuyên gia của khoa

Đặng Thị Kim Hương

Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giáo viên thỉnh giảng bộ môn Phục hồi chức năng Trường...

Đinh Ngọc Anh

Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng   Quá trình...

Bùi Duy Hiếu

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...

Hà Thuận

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.   Quá trình đào...